In LessonUp vind je ons kanaal met daarin alle lessen van tijd🔴stip.

¬†Met LessonUp kun je niet alleen¬†tijd🔴stip geven, maar je kunt in LessonUp ook zelfs gevarieerde interactieve lessen met video’s, afbeeldingen, interactieve vragen en quizzen maken.

Je betrekt jouw leerlingen nog meer bij de les en differentieert op laagdrempelige wijze naar hun persoonlijke behoeften.

LessonUp wordt iedere dag gebruikt binnen het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.